Trikopick
Vítej
Přihlas se, či zaregistruj na Trikopicku!

Pravidla

​​​​​​
1. Všeobecná pravidla
1.0    Na službách námi poskytovanými se musí jednat podle České či Slovenské Ústavy.
1.1    Jste povinní znát pravidla serveru, neznalost pravidel neomlouváme.
1.2    Vyhrazujeme si právo změnit pravidla bez upozornění. 
1.3    Na službách (Discord, Minecraft, Web), je přísně zakázáno sdílet reklamu.
1.4    Je zakázáno vydávat se za člena A-Teamu či slavnou osobnost.
1.5    Všechna data jsou majetkem serveru, při jakékoliv ztrátě nejsme povinní škodu vracet.
1.6    Pokud služby serveru skončí nebude vám vrácena částka za VIP. (Viz pravidla o Premium účtech)
1.7    Pokud sdělíte někomu své heslo nejsme povinni hesla měnit či resetovat.
1.8    O délce trestu rozhoduje A-team, můžete se odvolat.
1.9    Chyby, bugy apod. se okamžitě oznamují A-Teamu, za zneužití hrozí trest.
1.10   Je přísně zakázáno využívát hacky, cheaty, bugy či lagovat server.
1.11   Je povinnost psát českým/slovenským jazykem.
1.12   Je povoleno vlastnit 2 účty na jednu osobu. Při zjištění více používáných účtů, bude jeden účet permanentně zablokován.
1.13   Je přísně zakázáno používat rasistické, homofóbní, vulgární či sexuální vyjadřování.

===========================

2. VIP účty
2.0    Zakoupením VIP automaticky porušujete EULU.
2.1    Platba je brána jako příspěvek a jde na chod serveru.
2.2    Tím že si hráč zakoupí VIP, souhlasí s těmito pravidly.
2.3    VIP můžeme kdykoliv změnit či zrušit.
2.4    I přes zakoupení VIP může hráč dostat trest.
2.5    Za špatně napsanou SMS či poslanou platbu, nebereme žádnou zodpovědnost. 
2.6    Při porušení pravidel mu hodnost může být odebrána.
2.7    VIP člen je povinen dodržovat všeobecná pravidla serveru. 
===========================

3. GDPR
3.0    Při připojení souhlasíte se zpracováním osobních údajů.(Ip, Nick, Chat)
===========================

4. AdminTeam
4.0 AdminTeam musí dodržovat všeobecná pravidla.
4.1 Hlášení neaktivity: 
0-2 Dnů pochopitelné
3-7 Svému nadřízenému
7+  Správci
4.3 Zákaz givovat a zasahovat do hráčovi hry.
===========================

5. Discord
5.0    Na discordu platí všeobecná pravidla.
5.1    Ve voice je zakázáno pouštět hudbu či zvuky, se kterými nesouhlasí ostatní členové roomky.
5.2    Je zakázáno měnit hlas při komunikaci s členem A-Teamu.
5.3    Vulgarismy, rasismus, homofobie či xenofobie je přísně zakázana. (Výjimka pouze v soukromých hovorech.) 
5.4    Zakázáno psát do MC chatu pokud máte mute.
5.5    Vedení serveru má právo na nahrání hovoru při jednání ohledně serveru.


Pravidla jsou platná od 10.2.2021